‘Yel değirmenleri ile uğraşan Don Kişotlar var’

Ondokuz Mayıs Üniversitesi hakkında ortaya atılan iddiaları araştırmak için kurulan komisyon, rapor hazırlama çalışmalarına başlarken, CHP Grup Başkan Vekili Haluk Koç Rektör Prof. Dr. Ferit Bernay'a destek ziyaretinde bulundu.

AK Parti Hükümeti’nin üniversitelere ve bilime bakışının sakat olduğunu iddia eden Prof. Dr. Haluk Koç, başta üniversiteler olmak üzere hükümetin çağdaş kurumlarla kavga içinde olduğunu ileri sürdü. “Yel değirmenleri ile uğraşan Don Kişotlar vardır. Her dönemde rastlanabilecek Don Kişotların yanında Şansopanzolar vardır. Buradaki oyunun sahnelerinde kimler Don Kişot kimler Şansopanzodur dağılımını siz yapın.” diyen Koç, Türkiye’nin üniversitelerle ilgili süreci demokratik mekanizmalarla aşacağını kaydetti.

Üniversitedeki yolsuzluk, kadrolaşma, akraba atamaları, kamu kaynaklarının amaç dışı kullanım gibi iddiaları araştıran TBMM Araştırma Komisyonu, 4 aylık çalışmasını tamamladı. Komisyonun rapor hazırlama çalışmasına girişmesiyle birlikte önce Garnizon Komutanı Tümgeneral Naci Beştepe’nin sonra da CHP Grup Başkan Vekili ve Samsun Milletvekili Prof Dr. Haluk Koç’un, Rektör Ferit Bernay’ı ziyaret etmesi kamu oyunda destek ziyareti olarak algılandı.

Sabah saatlerinde üniversitenin Rektörlük binasına gelerek Rektör Bernay ile bir süre baş başa görüşen Koç, ardından basın mensuplarını bilgilendirdi. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi’ne siyasi görevinin yanı sıra üniversitede akademik kimliğinin devam etmesiyle birlikte iki gözle baktığını söyleyen Haluk Koç, üniversitede son 4 yılda önemli bir gelişme ivmesi yakalandığını ve bunu taktirle izlediğini dile getirdi.

Meclis Araştırma Komisyonu’nun üniversite ile ilgili çalışmasına değinen CHP Grup Başkan Vekili Koç, komisyonun TC Anayasası’nın 98. maddesi gereğince yargılama komisyonu olmadığını vurguladı. Koç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu bir bilgi edinme inceleme komisyonudur. Komisyonun yargılama yetkisi yoktur. Bu şuanki sayısal çoğunluğa göre kendine göre bir takım sonuçlara gitmeye çalışabilir. Bunlarla ilgili hiçbir net sonuca ulaşılabileceğini ben tahmin etmiyorum. Üniversite hakkındaki gelişmeler belki de iyi oldu. Herkes üniversiteyi ve Bernay’ı tanıdı. Samsunlular üniversite ile özdeşleşerek nasıl bir gelişme içinde olduğunu gördü. Ben bölge milletvekili olarak gururluyum. Herkese de taşıyabileceği oranda bu gururdan pay almasını diliyorum.” dedi.

AK Parti İktidarı’nın iktidarın üniversitelere ve bilime bakışının sakat olduğunu önü süren Koç, üniversiteler aleyhinde yapılan çalışma sürecini Türkiye’nin yargı süreci ile aşacağını ifade etti. “Tübitak’a bir bakın. Tübitak’ın yapısını kendi istekleri doğrultusunda değiştirilmeye çalıştılar. Başbakan’ın iki dudağının arasından çıkacak bir ismin başkan olması için bir defalık kanun tasarısı çıkartıldı. Bu hiçbir demokratik devlette olmayan bir uygulamadır. ” diyen CHP Grup Başkan Vekili, “Üniversitelerin ödenekleri ve kadro kullanımı, son bütçe kanun tasarısı konusunda tartışmalar yapılırken döner sermayeye dayalı üniversitelerde fakültelerin temel ihtiyaçlarını karşılayacak ödeneklerin kesildiğini gördük. Üniversitelerin kadro kullanması engellendi. Başbakan’lığın iznine tabi oldu. Bu karar 3 kez Danıştay’dan döndü. Tekrar çıkarttılar. Üniversitelerin araştırma formları bütçeye devir edildi. Bu iktidarın başta üniversiteler olmak üzeri çağdaş kurumlarla kavgası vardır. Yel değirmenleri ile uğraşan Don Kişotlar vardır. Her dönemde rastlanabilecek Don Kişotların yanında Şansopanzolar vardır. Buradaki oyunun sahnelerinde kimler Don Kişot kimler Şansopanzodur dağılımını siz yapın. Bence yanlış yoldalar. Herkes kendi işini yapsa çok daha iyi. İktidar milletvekillerini kendi seçim bölgelerinde iktidar gücünü yatırıma, üretime istihdama yönelik kullanmalarını beklerdik. İşi gücü bırakıp karanlıkta ıslık çalmakla bu işler olmuyor.” ifadelerini kullandı.

ÖMÜ Rektörü Prof. Dr. Ferit Bernay ise desteğinden ötürü Koç’a teşekkür etti. Baştan beri ciddi bir hassasiyetle kendisine destek olduğunu hatırlatan Bernay, “Sayın milletvekili bir akademisyendi. Üniversite camiasının da içinden gelmesi ve üniversitedeki dertleri daha iyi anlaması, üniversitenin daha başarılı noktaya gelmesi konusunda kendisinin Samsun milletvekili olmasından dolayı şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü ona da üniversitemizin dertlerini paylaştığımız zaman bunları anladığını ve bu konulara hassasiyet gösterdiğini görmek beni mutlu ediyor.

Rektör Bernay daha sonra Haluk Koç’a üniversitede yapılan hizmetleri gösterdi.