Yem bayilerine hijyen ve depolama eğitimi

Samsun'un Terme ilçesinde faaliyet gösteren yem bayilerine bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Samsun’un Terme ilçesinde faaliyet gösteren yem bayilerine bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Terme Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantıda işletme sahiplerine hijyen, yem depolama, saklama koşulları gibi konularda bilgi verildi.

İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü konferans salonunda yapılan toplantıya Terme Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Tuncay Demir, Samsun İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Veteriner Hekim Musa Kır, İlçe Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube sorumlusu Mühendis Emre Girgin, Ayfer Vahabaoğlu, yem bayileri ve üreticiler katıldı.

Bilgilendirme toplantısına katılan işletmeci ve üreticilere biri fink sunan Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Veteriner Hekim Musa Kır, “5996 sayılı Kanun kapsamında tüketicinin sofrasına gelen hayvansal gıda maddelerinde birincil üretici dediğimiz hayvansal ürün üreticilerinin hayvanına yedirdiği yem nedeniyle, yem satışı ve depolaması yapanların ise sattığı ve depoladığı yemlerin hijyen esasları yönünden sorumlulukları bulunmaktadır.” dedi. Bu sorumlulukların aynı zamanda Bakanlıktan kayıt belgesi alma, yem ile ilgili kayıtları tutma zorunluluğu gerektirdiğini belirtti.

Kır, “Yem hijyeni yönetmeliğinde belirtilen genel ve özel yükümlülükler, yem işletmelerinin kayıt ve onay işlemleri ile resmi kontrollerden bahsetti. İlgili yönetmelik çerçevesinde; Yem işletmecisi üretim, işleme ve dağıtımın tüm aşamalarında kendi kontrolü altında yürütülen faaliyetlerin yem mevzuatı ile ilgili hükümlere ve bu Yönetmelikte belirtilen hijyen şartlarına ve iyi üretim uygulamalarına uygunluğunu sağlamakla yükümlüdürler.” dedi.

Gıda amaçlı hayvanların beslenmesinde hayvan yetiştiricileri, yemlerin, hayvanların ve hayvansal ürünlerin biyolojik, kimyasal ve fiziksel bulaşma risklerini kabul edilebilir en düşük düzeyde tutmak için gerekli tedbirleri almak ve uygulamakla işletmeler yükümlüdürler. Yem işletmecileri ve hayvan yetiştiricileri kullanacakları yemleri bu yönetmelik hükümlerine uygun olarak onaylı veya kayıtlı işletmelerden temin etmekle yükümlü olduklarını belirtti.