Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çalışmadan maaş almaya imkan tanıyor

Geçtiğimiz Haziran ayında yürürlüğe giren yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun, bazı durumlarda işçilere çalışmadan maaş alabilme imkanı tanıdığı belirtildi.

Geçtiğimiz Haziran ayında yürürlüğe giren yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun, bazı durumlarda işçilere çalışmadan maaş alabilme imkanı tanıdığı belirtildi.

Informa Akademi Yönetim Danışmanı Ercan Erseç, işçinin, çalışma alanında iş sağlığı ve güvenliğini tehdit edecek bir durumla karşılaşması halinde çalışmaktan kaçınma hakkını kullanabileceğini, bu süre zarfında maaşı ile özlük haklarını eksiksiz alabileceğini söyledi. Ayrıca, ücretini 20 gün alamayan işçinin de çalışmaktan kaçınma hakkı bulunduğuna da dikkati çekti. Ercan Erseç, 30 Haziran 2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlayarak yürürlüğe giren 6331 Sayılı yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun işçilere yeni haklar getirdiğini dile getirdi. Tedbir almayan işverenlere büyük yükümlülükler getirildiğini ifade eden Erseç, işçilerin çalışmadan maaş alma hakkına dikkat çekti.

“İŞÇİ ÇALIŞMAKTAN KAÇINABİLİR”

Erseç, şu bilgileri verdi: “Çalışmaktan Kaçınma’ hakkı kapsamında işçi çalışmadan maaşını alabilecek. Ancak bunun için bazı zorunlu hallerin olması gerekiyor. Ciddi ve yakın tehlike ile karşı karşıya kalan çalışanlar İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu’na, kurulun bulunmadığı yerlerde işverene başvurarak durumun tespit edilmesini ve gerekli önlemlerin alınmasına karar verilmesini talep edebilir. Kurul acilen toplanarak toplantı sonrasında, işveren ise konu ile ilgili derhal karar vererek söz konusu durumu bir tutanakla tespit eder; kararı çalışana ve çalışan temsilcisine yazılı olarak bildirir. Kurul veya işverenin çalışanın talebi yönünde karar vermesi halinde çalışan gerekli tedbirler alınıncaya kadar çalışmaktan kaçınabilir.”

“RİSK GİDERİLENE KADAR ÇALIŞMADAN MAAŞ ALABİLİR”

Çalışanların, çalışmaktan kaçındığı dönemdeki ücreti ile kanunlardan ve iş sözleşmesinden doğan diğer haklarının saklı kalacağını vurgulayan Erseç, şöyle devam etti: “Çalışanlar, ciddi ve yakın tehlikenin önlenemez olduğu durumlarda, usullere uymak zorunda olmaksızın iş yerini veya tehlikeli bölgeyi terk ederek o iş yerinin ‘Acil Durum Eylem Planı’nda belirlenmiş olan güvenli bölgesine gidebileceklerdir. Çalışanların bu hareketlerinden dolayı işveren tarafından hakları kısıtlanamayacaktır. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu tarafından da kabul görürse, çalışanlar aksaklık giderilene kadar işten kaçınma hakkını kullanacağı gibi özlük hakları da devam edecek. Çalışanlar bu hak sayesinde çalışmadan maaş alabilecek.”

İşten kaçınma hakkının çalışma alanlarında iş kazasına sebebiyet verebilecek durumlarla sınırlı olmadığını hatırlatan Erseç, ücretini 20 gün içinde alamayan işçinin çalışmaktan kaçınma hakkının bulunduğunu da sözlerine ekledi.