Yeni MEB tasarısı paydaşları huzursuz ediyor

Eğitim Hak Sen Ağrı Şube Başkanı Ertuğrul Babatonguz, yeni MEB tasarısının tüm paydaşları rahatsız ettiğini söyledi.

Eğitim Hak Sen Ağrı Şube Başkanı Ertuğrul Babatonguz, yeni MEB tasarısının tüm paydaşları rahatsız ettiğini söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yeni MEB tasarısını eleştiren Eğitim Hak Sen Ağrı Şube Başkanı Ertuğrul Babatonguz, bugün toplumda anlamsız olduğu kadar zararlı da olan bir kutuplaşma sorunu yaşandığını ifade etti. Bu kutuplaşmadan en büyük zararı da ne yazık ki kamu çalışanlarının gördüğünü belirten Babatonguz, “Adalet ve emniyetten sonra eğitim alanında da yeniden köklü bir yapılanmaya gitmek isteyen Milli Eğitim Bakanlığı 6 Şubat 2014 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Milli Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nı sevk etmiştir. Hemen hemen tüm kesimlerin paydaşı olduğu MEB, üzerinde mutlaka konuşulup tartışıldıktan sonra mutabakatla sevk edilmesi gereken tasarıyı paydaşlarını bypass ederek, diktacı bir tutum sergilemiştir. Bu tasarı esasen başta eğitimciler ve sivil toplum olmak üzere tüm kesimleri huzursuz etmiş ve kaygıya sevk etmiştir.” dedi.

Öğretmenliğe atamada bir değişikliğe gidilmesinin ilk olmadığını hatırlatan Babatonguz, şöyle konuştu: “Ancak aday öğretmen olarak atandıktan 1 yıl sonra asil öğretmen kadrosuna atanabilmek için yazılı veya sözlü sınav şartı getirilmektedir. Ayrıca yazılı veya sözlü sınava girebilmek için hiç disiplin cezası almamış olmak şartı ve performans değerlendirmesine göre başarılı olma şartı da aranacaktır. Sınavda başarılı olmayan öğretmen adayı başka bir il ya da ilçeye görevlendirilecektir. Burada da başarısız olan memurluktan atılacaktır. Performans değerlendirmesine göre başarılı olmak kriteri başlı başına sübjektif bir yaklaşım olup, kriterlere dayanmayan, ölçülemeyen, kanaatlerden oluşacak adil olmayan uygulamalara kaynaklık edecektir.”

DERSHANELERDE ÇALIŞAN ÖĞRETMENLER BAKANLIKTA İSTİHDAM EDİLECEK

Babatonguz, “Yine tasarı ile kanunun yayım tarihinde herhangi bir dershanede veya öğrenci etüt merkezinde çalışan, emeklilik hakkı kazanmamış, 01.07.2015 tarihi itibariyle bir dershane veya etüt merkezinde en az 6 yıl çalışmış olan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun genel şartlar ile öğretmen atamaya ilişkin özel şartları taşıyan, 40 yaşını geçmeyen ve 01.07.2015 ile 01.08.2015 tarihleri arasında başvuran öğretmenler KPSS şartı aranmaksızın yalnızca bir sözlü sınava tabi tutularak öğretmenliğe atanacaklardır. Yıllarca öğretmen olma hayali kuran, bu uğurda travmalar yaşayan, intihar eden atama bekleyen yüz binlerce atanamayan öğretmene yapılan çok büyük bir haksızlığın, hukuksuzluğun da başlangıcı olacaktır. Yıllarca maddi manevi emek vererek KPSS ile yarışarak atanan öğretmenlerin günahı nedir diye sormadan da edemiyorum.” şeklinde konuştu

MEB HAFIZASI İKİNCİ KEZ SİLİNİYOR

Kanun tasarısının yürürlüğe girmesiyle Milli Eğitim Bakanlığı’nın hafızasının ikinci kez silineceğini kaydeden Babatonguz, “Milli Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatında Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı ve üyesi, müsteşar yardımcısı, genel müdür, strateji geliştirme başkanı, inşaat ve emlak grup başkanı ve grup başkanı olanlar taşra teşkilatında il müdürü kadrolarında bulunanların görevleri, bu düzenlemenin yayımı tarihinde sona erecek. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı ve üyesi, müsteşar yardımcısı, genel müdür ve Strateji Geliştirme Başkanı bakanlık müşaviri kadrolarına atanacak. Ömer Dinçer’in Bakanlığı döneminde değiştirilen teşkilat yasası ile görevlerine son verilen MEB bürokratlarının yerine atananlar aynı akıbete uğrayacaklardır. Bir kez daha yapı taşları ile oynanacak, oluşmaya başlanan hafıza tekrar silinecektir. Yap- boz tekniği kanımızca yeni küskünler ve zaman kaybından öteye gitmeyecektir.” dedi.

ON BİNLERCE OKUL İDARECESİNİN GÖREVİNE SON VERİLECEK

Tasarıya göre okul ve kurum müdürlerinin, il milli eğitim müdürünün teklifi üzerine, müdür başyardımcısı ve yardımcılarının ise okul veya kurum müdürünün inhası ve il milli eğitim müdürünün teklifi üzerine vali tarafından dört yıllığına görevlendirileceğini dile getiren Babatonguz, “Bu hükümlere göre okul idareciliğine atanma hususları on beş yıl önceki yönetmeliğe geri dönüşü hatırlatıyor. İdarecilik için aranan pek çok objektif kriter terk edilerek kayırmacı anlayışın hakim kılınacağı bir yöntem tercih ediliyor. Kazanılmış hakların gasp edilmesi telafisi güç ağır sonuçlar doğuracağı gibi, yargı kapısını sonuna kadar açacak ve yargının yükünü de son derece artıracaktır.” şeklinde konuştu.