Yeni sisteme uyum KHK’sı yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde yapılan değişikliklere uyum sağlanması amacıyla düzenlenen 700 sayılı KHK, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin bugün Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla bazı kanunlarda yer alan Bakanlar Kurulu'nun yetkileri Cumhurbaşkanı'na devredildi.

700 sayılı KHK ile bazı kanunlarda yer alan "İcra Vekilleri Heyeti" ibaresi "Bakanlar Kurulu", "Başbakanlık" ibareleri de Cumhurbaşkanı" ve "Cumhurbaşkanlığınca" şeklinde değiştirildi.

Ayrıca, "Başvekil" ve "Başbakan" ibareleri de "Cumhurbaşkanı Yardımcıları" olarak yer aldı.