Yeni yıla yeni vergi sistemi

Bugün itibariyle vergi ve harçlar yüzde 7.8 zamlanırken, yeni yılda vergi kimlik numarasının yerini TC kimlik numarası alacak.

Yeni yıla, yeni vergiler ve yeni vergi düzenlemeleriyle giriliyor. Çalışanlar bugünden itibaren vergi iadesi için fatura-fiş toplamayacak, vergi kimlik numarasının yerini de TC kimlik numarası alacak. TBMM’de bulunan yeni Gelir Vergisi Kanun Tasarısı’nın yasalaşması ve Cumhurbaşkanı’nca onaylanarak, yürürlüğe girmesi halinde, çalışanlar yılbaşından itibaren artık vergi iadesi almak için fatura-fiş toplamayacak.
Bugünden itibaren yeniden değerleme oranı çerçevesinde maktu damga vergisi, harçlar, Vergi Usul Kanunu ile ilgili cezalar ve trafik cezaları yüzde 7,8 oranında zamlanacak. Emlak vergisine tabi değerlerdeki artış da yüzde 3,9 olacak. Her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır 946 bin 915,2 YTL’ye çıkacak. İş yerleriyle ilgili çevre temizlik vergisi, büyükşehirlerde bina grupları ve derecelere göre 17 YTL ile 2.000 YTL arasında, büyükşehir dışındaki illerde ise 14 ile 1.600 YTL arasında olacak.

Konutlarda su tüketim miktarı esas alınarak hesaplanan çevre temizlik vergisi ise yüzde 6,25 ile yüzde 7,7 arasında zam görecek. Böylece verginin hesabında esas alınan değer, büyükşe- hirlerde metre küp başına 17 YKr, diğer yerlerde ise 14 YKr olacak.

MTV İLK TAKSİTİ BU AY

Birinci taksidin 4 Ocak’tan itibaren yatırılacağı Motorlu Taşıtlar Vergisi de yüzde 7,8 oranında zamlı ödenecek.

1-3 yaş grubunda, motor silindir hacmi 1301 ile 1600 cm3 arasında otomobili olanlar, Ocak ve Temmuz aylarında toplam 524 YTL motorlu taşıtlar vergisi ödeyecek. Bu rakam, motor silindir hacmi 4001 cm3 ve üzerinde olan otomobiller için ise 11 bin 845 YTL’ye çıkacak. Vergi ve trafik cezaları da bugünden geçerli olmak üzere yüzde 7,8 oranında artacak. Yeni düzenleme ile fatura, gider pusulası, müstahsil ve serbest meslek makbuzu alınmaması ve verilmemesinin cezası 139 YTL’ye yükselecek.

Nüfus cüzdanı, pasaport, ehliyet gibi değerli kağıtlar için vatandaşın cebinden çıkan parada da yeni yılda yüzde 6,3 ile 8,3 arasında artış olacak.

BÜYÜK MÜKELLEFE ÖZEL HİZMET

Yeni yılda büyük mükelleflere özel mükellef temsilcisi aracılığıyla hizmet sunulacak. Ocak ayında İstanbul’da faaliyete geçecek olan Büyük Mükellefler Vergi Dairesi’ne kayıtlı mükellef sayısı 400 ile 500 arasında bulunacak. Daire, İzmir’den başlayarak, diğer bazı illerde de şubeler açacak.

İşlemler, TC kimlik numarası ile yapılacak

Bugünden itibaren gerçek kişiler tarafından gerçekleştirilen her türlü işlemde vergi kimlik numarası yerine TC kimlik numarası kullanılacak. Ancak, Gelir İdaresi Başkanlığı, yaşanabilecek çeşitli sorunların önüne geçebilmek için vergi kimlik numaralarını, sicil işlemlerinde dosya numarasına dönüştürecek. İşlemlerin takibinde TC kimlik numarasının yanısıra dosya numarası da kullanılacak. Tüzel kişiler ise vergi kimlik numarasını kullanmaya devam edecek.

VERGİ DİLİMLERİ DE DEĞİŞTİ

Yeni yılla birlikte, gelir vergisinde de yeni dilimler geçerli olacak. Buna göre, 7.500 YTL’ye kadar olan gelirlere yüzde 15, 7.500 ile 19 bin YTL arası gelirlere yüzde 20, 19 ile 43 bin YTL arası gelirlere yüzde 27, 43 bin YTL’nin üzerindeki gelirlere de yüzde 35 vergi uygulanacak.

Vergi oranını yüzde 20’ye çeken Kurumlar Vergisi Kanunun beyannameli mükellefler açısından gerçek uygulama yılı da 2007 olacak. Geçici vergi ödeyen mükellefler, 2006 gelirleri için Nisan ayında verecekleri yıllık beyannameler sonucunda da indirimli orandan vergi ödeyecekler.

Pasaport harçları da arttırıldı

Harçlardaki artış ile de 1 yıllık pasaport alacaklar, bugünden itibaren 126,7 YTL yerine 136,5 YTL harç ödeyecek.

Silah taşıma vesika harcı 329 YTL’ye, silah bulundurma vesika harcı da 526,3 YTL’ye çıkacak. B sınıfı sürücü belgesi için de 177,5 YTL harç yatırılacak. Veraset ve intikal vergisi matrahı da bugünden itibaren yüzde 7,8 oranında artış görecek. Böylece Veraset ve İntikal Vergisi oranlarında ilk dilim 130 bin YTL’den 140 bin YTL’ye çıkacak.