Yeni yılda Motorlu Taşıtlar Vergisi artışı yüzde 98 olacak.

Vergi, motor hacmine göre yükseliyor. En düşük otomobil vergisi 305 yeni lira.

Yeni yılda Motorlu Taşıtlar Vergisi artışı yüzde 9,8 olacak. Yeni tarife ile 1-3 yaş grubunda yer alan ve motor silindir hacmi 1300 cm3’ü geçmeyen otomobiller için ödenen vergi tutarı 278 YTL’den 305 YTL’ye çıkacak.

Hacmi 1301 ile 1600 cm3 arasında olanların vergisi ise 444 YTL’den 487 YTL’ye yükselecek. Resmi Gazete’de yayımlanan Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği’ne göre tutarlar, 1 Ocak 2006’dan itibaren yeniden değerleme oranı çerçevesinde yüzde 9,8 zamlanacak. 1801-2000 cm3 arasındaki motor hacimli otomobillerin için de bin 223 YTL yerine bin 342 YTL vergi ödenecek. Silindir hacmi 4001 cm3 ve üzerinde olan otomobillerin Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarı ise 10 bin 8 YTL’den 10 bin 988 YTL’ye çıkacak. Veraset ve İntikal Vergisi matrahları da yüzde 9,8 oranında artacak. İlk dilim 120 bin YTL yerine 130 bin YTL olacak. İstisna tutarları da evlatlıklar dahil çocuklar ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 83 bin 139 YTL’ye, çocuk bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 166 bin 375 YTL’ye çıkacak.

VERGİ, MOTOR HACMİNE GÖRE YÜKSELİYOR

1300 cm3 ve aşağısı: 305 YTL

1301-1600 cm3: 487 YTL

1601-1800 cm3: 854 YTL

1801-2000 cm3: 1.342 YTL

2001-2500 cm3: 2.013 YTL

Not: Tablodaki veriler, 1-3 yaş grubu otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler içindir.