Yenilikçilik çok önemli

RIS-Mersin Projesi Yürütme Kurulu üyesi ve Şehir Plancısı Prof. Dr. Tamer Gök, RIS-Mersin Projesinin Avrupa Birliği kaynaklı olduğu için kontrollü yürüyen bir proje olduğunu belirtti.

Mersin için yenilikçilik Stratejisi (RIS-Mersin) Projesi 1. Çalıştayı Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’nda gerçekleştirildi. Mersin’i ekonomik ve kültürel anlamda gelişmiş şehirler düzeyine çıkarabilmek için şehir plancılarından oluşan uzmanlar grubunun bir araya geldiği çalıştayda Mersin’in sorunları masaya yatırılırken Mersin’i etkileyen içsel ve dışsal faktörler, Mersin’in ihtiyaçları ve kaynakları, Mersin’in sektörel potansiyelleri konuları ele alındı.

Mersin’i sektör potansiyellerini ve sektörlerin gelişimini engelleyen etmenleri tartışan uzmanlar, sektör sorunlarının giderilmesi konusunda görüş bildirdi.

RIS-Mersin Projesi Yürütme Kurulu üyesi ve Şehir Plancısı Prof. Dr. Tamer Gök, bu güne kadar Mersin’de çok sayıda proje ve toplantının yapıldığını ancak RIS-Mersin Projesinin Avrupa Birliği kaynaklı olduğu için çok kontrollü yürüyen bir proje olduğunu ifade etti.

Yenişehir Belediyesi Şehir plancısı İsmet Güllü ise Mersin’deki mevcut kaynakların kullanılamadığını söyledi. Kentin en önemli sorununun yönetim olduğuna dikkat çeken Güllü, RIS-Mersin Projesi ile yeni bir yönetim modelinin belirlenebileceğini kaydetti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Plancısı Cansen Sayılgan ise kentin en önemli sorununun tanıtım olduğunu vurgulayarak “Dünya ölçeğini bırakın Türkiye ölçeğinde Mersin’in tanınan bir şehir değildir. Bunun için kentin tanıtım konusu ele alınmalıdır” diye konuştu.

Çalıştaya Mersin Üniversitesi Rektör Yardımcısı RIS-Mersin Projesi Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tamer Gök, Tarsus Organize Sanayi Bölge Müdürü Cenk Cenkcimenoğlu, RIS-Mersin Proje Müdürü Oya Uysal ile şehir plancıları katıldı.