‘Yıl sonuna kadar bütçe fazlası ile gideceğiz’

Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, 2006 yılına bütçe fazlalığıyla girdiklerin açıkladı.

Erzurum’da yapılan Vergi Dairesi Müdürleri Toplantısı’na katılan Unakıtan, maliye konusunda izledikleri politikanın sonuçlarını almaya başladıklarını ifade etti. Unakıtan, “16-17 seneden bu yana ilk defa, Ocak ayında bütçemiz fazlalık veriyor. İnşallah 2006’ya bütçe fazlasıyla gireceğiz. Bunu vergi gelirinden çok daha fazla vergi geliri ile elde ettik. Hedeflediğimiz giderler azaldı anlamında değil. Azalanlar da var tabii, örneğin faiz giderlerimiz. Milletin üzerinde faiz kamburu azaldı, gelirlerimiz arttı” diye konuştu.

Bütçe açıklarını tamamen tarihe gömmeyi amaçladıklarını anlatan Unakıtan, millete artık bütçe açığı göstermemeyi palanladıklarını söyledi. Unakıtan, bu iyi gelişmeyi rehavete kapılmadan yıl sonuna taşımayı amaçladıklarını da söyledi.

Böyle giderse, Türkiye’nin sırtının yere gelmeyeceğini ifade eden Unakıtan, yabancı sermaye ile ilgili şunları söyledi: “Türkiye kimseye el açma mecburiyetinde kalmayacaktır. Artık bizim borçlarımız nominal olarak azalıyor. Bu, takip ettiğimiz politikaların isabetli olmasının neticesidir. Ekonominin diğer göstergeleri de gittikçe iyileşiyor. Türkiye’ye 2004 hariç hiç bir zaman 1 milyarın üstünde yabancı sermaye gelmemiş. Niye gelmemiş? Güven ve istikrarın olmadığı yere kim gelir? Türkiye’ye son 3 seneden beri ekonomide kazandığı güven ve istikrar neticesinde, 2005 yılında 9.6 milyar dolar yabancı sermaye geldi. 2006’da bu daha fazla olacak.”

“DÜNYADA EKONOMİ SAVAŞI VAR”

Dünyada artık sıcak ya da soğuk savaşların değil, ekonomik savaşların yapıldığına dikkat çeken Unakıtan, ekonomik olarak güçlü olmanın önemine değindi. Türkiye ekonomisinin de daha fazla güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Unakıtan, bunun için ülkede bütçe açıklarına son verilmesi gerektiğini anlattı. Bütçe açıklarının da sağlıklı vergi gelirleriyle karşılanması gerektiğini belirten Unakıtan, “Türkiye’deki bütçe açıklarına son vermek ve Türkiye’nin gelirini sağlıklı vergi gelirleriyle karşılamak mecburiyeti vardır. Bunları yaparken, vergisini tam ödemeyen, zamanında ödemeyen ya da vergisini hiç ödemeyenlere karşı da, bu devletin hakkının alınabileceğini göstermemiz gerekiyor” dedi.

Kayıtdışı ekonomiyle mücadeleyi sürdürdüklerini anlatan Bakan, şöyle devam etti: “Ancak kayıtdışılıkla mücadele akşamdan sabaha halledilecek bir konu değil. Uzun ince bir yolumuz var. Şuna inanıyorum ki, bizdeki kayıt dışının bazı sebepleri de bilgisizlikten kaynaklıyor. Biz mükellefi iyi bilgilendirirsek büyük verim alırız. Bunun yanında, mükellef vergi dairesine gelirken kendi ofisine ya da bir danışmana gelir gibi gelmeli. Korkarak gelmemeli. Vergi dairesinde sarı zarfı alan kimsenin kalp atışları değişir. Ama biz bu zihniyeti değiştiriyoruz. Mükellef vergi dairelerine geldiğinde güleryüzle karşılanacak.” Unakıtan, bu sene içinde mükelleflerin vergi numaraları ile vatandaşlık numaralarının birleştirileceğini belirtti.