Yıldırım’ın cezası 5 aya indirildi!

Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın 1 yıl hak mahrumiyeti cezasını 5 aya indirdi.

Kurul, bugün yaptığı duruşmalı toplantı sonunda, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım’a verilen 1 yıl hak mahrumiyeti cezasına yapılan itirazı değerlendirerek, PFDT’nın 24. maddesinde yer alan unsurların gerçekleştiğine, bu açıdan PFDT’nın sübut ve hukuki tavsif yönünden kararında bir isabetsizlik bulunmadığına karar verdi. Kurul, ‘hakaretamiz sözlerin futbolun en üst organı olan federasyona yönelik olması, muterizin büyük bir kulübün başkanı olması sebebiyle söylediği sözlerin yaratacağı etki dikkate alındığında, alt sınırdan uzaklaşılması hak ve nesafet ilkelerine uygun ise de; sözlerin kulübün haklarının korunması amacıyla düzenlenen bir basın toplantısında sarfedilmiş olması cezada orantılılık ilkesi dikkate alındığında 1 yıl hak mahrumiyeti cezasının 5 ay olarak tespitine uygun görmüş, 20 bin YTL para cezasının takdir ve tayininde ise bir isabetsizlik görmemiştir. Kurul, bu nedenlerle PFDK tarafından verilen 1 yıllık hak mahrumiyeti cezasının 5 ay olarak belirlenmesine, para cezasında herhangi bir değişiklik yapılmasına gerek olmadığına, PFDK’nın 2006-2007/604-803 sayılı ve 14.12.2006 tarihli kararının bu şekilde değiştirilerek oyçokluğuyla onanmasına (Üye Tanju Güvendiren’in cezanın alt sınırından uzaklaşılmasını gerektiren nedenler bulunmamakla 1 yıl hak mahrumiyeti cezasının 15 gün, para cezasının ise 5 bin YTL olarak saptanması gerektiği karşı oyuyla)’ karar verdi.

Kurul ayrıca, PFDK tarafından Sarı-lacivertli kulübe verilen 3 maç seyircisiz oynama cezasına yapılan itirazı da değerlendirerek, FDT’nın 31. maddesinde yer alan “fiilin tekrarı” ifadesinin ceza hukuku anlamındaki klasik tekerrürü ifade etmediği, futbol müsabakalarının kısa aralıklarla ve sürekli tekrarından kaynaklanan özellik karşısında 31. madde anlamında tekrarın sözkonusu olabilmesi için ilk fiille ilgili kararın kesinleşmesine gerek olmadığı, bu sebeple olayda 31. madde anlamında kötü ve çirkin tezahüratın tekrarının bulunduğu; bu nedenle 31. maddenin uygulanması suretiyle 1 maç seyircisiz oynama cezasının tespit ve tayininde bir isabetsizlik görmediğini kaydetti ve PFDK’nın bununla ilgili kararını oyçokluğuyla onadı (Üye Tanju Güvendiren’in kararın kesinleşmesinden önce işlenen fiilin tekerrüre esas olamayacağı, bu sebeple fiilin ilk fiil gibi değerlendirilerek sadece 30 bin YTL para cezası verilmesi gerektiği yönündeki karşı oyuyla). Kurul; saha olayları ile ilgili de, emsal gösterilen maçların izlenmesi, bu maçlarla ilgili temsilci raporlarının incelenmesi sonucunda ve bu çerçevede cezaların orantılılığı ilkesi dikkate alındığında 2 maç seyircisiz oynama cezasının 1 maç seyircisiz oynama, 1 maç saha kapatma şeklinde tayinini uygun gördü. Bu nedenlerle neticeten PFDK’nın 2006-2007/595-789 sayılı ve 12.12.2006 tarihli kararı ile içtimaen verilmiş olan toplam 3 maç seyircisiz oynama cezasını 2 maç seyircisiz oynama ve 1 maç saha kapatma şeklinde oyçokluğuyla değiştirerek onanmasına (Üye Tanju Güvendiren’in cezanın orantılılığı ilkesi karşısında 2 maç seyircisiz oynama cezasının 1 maç seyircisiz oynama cezasına indirilmesi, neticeten cezanın 1 maç seyircisiz oynama ve 30 bin YTL para cezası şeklinde tayini gerektiği yönündeki karşı oyu ile) karar verdi.