Yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme süresi

Gelir vergisi mükelleflerinin 2005 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi'ni verme süresi 24 Mart 2006 Cuma günü akşamına kadar uzatıldığı bildirildi.

Maliye Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Vergi Usul Kanunu’nun 17. maddesindeki yetkiye dayanılarak; gelir vergisi mükelleflerinin 2005 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi Beyannameleri’nin verilme süresi 24 Mart 2006 Cuma günü akşamına kadar uzatıldığı belirtildi. Açıklamada, Gelir Vergisi kanunu’nun 92’nci maddesine göre, 2005 takvim yılına ait yıllık gelir vergisi beyannamesinin 2006 yılı Mart ayının 15’nci günü akşamına kadar verilmesi ve sözkonusu beyanname ile bildirilen gelir üzerinden tahhakkuk ettirilen gelir vergisinin Mart ve Temmuz aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödenmesi gerektiği hatırlatıldı.

Yıllık Gelir Vergisi Beyannameleri’nin verilme süresinin 24 Mart’a kadar uzatılmasının ödeme süresini etkilemeyeceğinin vurgulandığı açıklamada, mükelleflerin beyan ettikleri vergileri, kanuni süresi olan 2006 yılı Mart ve Temmuz aylarında ödeyecekleri kaydedildi.