Yılmaz da Rahşan affından yararlandı

Mesut Yılmaz ile eski Devlet Bakanı Güneş Taner de kamuoyunda Rahşan Affı olarak bilinen kanundan yararlandı ve cezası 5 yıl süreyle ertelendi.

Eski Başbakan Mesut Yılmaz eşi Berna Yılmaz’la mahkemeye saat 10.45 sularında geldi ve mahkeme salonuna saat 10.59’de girdi.

Mahkeme heyetinin salona girmesinin dardından dava başladı. Yüce Divan Heyeti Başkanı Tülay Tuğcu, Mesut Yılmaz ve Güneş Taner’e son sözlerini sordu. Yılmaz, “Beraatimi talep ediyorum” derken, Taner, kararın ne olursa olsun “Ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Başkan Tuğcu, Yılmaz ve Taner hakkında 765 sayılı TCK’nın ”ihaleye fesat karıştırmayı” düzenleyen 205. maddesine göre dava açıldığını hatırlattı. Başkan Tuğcu, üyeler Mehmet Erten, Fulya Kantarcıoğlu, Necmi Özler ve Şevket Apalak’ın davanın zaman aşımı nedeniyle düşürülmesi gerektiği karşı oylarıyla görüş belirtirek, Başkanvekili Haşim Kılıç, üyeler Sacit Adalı, Serruh Kaleli, Osman Paksüt, Serdar Özgüldür ve Ahmet Akyalçın’ın oyuyla davanın zaman aşımına uğramadığı yönünde karar verdi.

Mahkeme heyeti, suçun 765 sayılı TCK’nın 240. maddesinde düzenlenen ”görevi kötüye kullanma” olduğuna karar verdi. Heyet, bu suçun da 4616 sayılı Şartla Salıverilme Yasası’nın kapsamı içinde bulunan suçlardan olduğuna işaret etti. Suç tarihini de dikkate alan heyet 3’e karşı 8 üyenin oyuyla Yılmaz ve Taner hakkındaki kamu davasının kesin hükme bağlanmasının ertelenmesine karar verdi.

Yüce Divan üyeleri Mehmet Erten, Necmi Özler ve Serdar Özgüldür sanıkların beraat etmesi gerektiği görüşüyle karşı oy kullanırken, Başkan Tülay Tuğcu, Başkanvekili Haşim Kılıç, üyeler Fulya Kantarcıoğlu, Sacit Adalı, Ahmet Akyalçın, Osman Paksüt, Şevket Apalak ve Serruh Kaleli de kamu davasının kesin hükme bağlanmasının ertelenmesi yönünde oy kullandı.

Mesut Yılmaz ve Güneş Taner’ın yararlandığı 4616 sayılı yasa kamuoyunda Rahşan affı olarak biliniyor. Kanun ile 23 Nisan 1999 tarihinden önce işlenmiş ve ilgili kanun maddesinde öngörülen şahsi hürriyeti bağlayıcı cezanın üst sınırı 10 yılı geçmeyen suçların kesin hükme bağlanması erteleniyor. Erteleme konusu suç kabahat ise 1 yıl, cürüm ise 5 yıl içinde, bu kabahat veya cürüm ile aynı cins veya daha ağır şahsi hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir suç işlendiğinde, erteleme konusu suçtan dolayı da dava açılıyor veya daha önce açılmış bulunan davaya devam edilerek hüküm veriliyor. Yılmaz ve Taner, 5 yıl içinde aynı cinste bir suç işlemezse kamu davası ortadan kalkacak.

ıÜü16 aydır süren davanın karar duruşmasını Mesut Yılmaz’ın eşi Berna Yılmaz, kardeşi Turgut Yılmaz, Güneş Taner’in eşi Beyza Taner ile bazı eski ANAP’lı bakanlar, milletvekilleri ve kalabalık bir izleyici topluluğu da izledi.