YÖK Başkan Danışmanı Gür: Rektörlükte atama sistemine geçilmeli

YÖK Başkan Danışmanı Yrd.

YÖK Başkan Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Bekir S. Gür, YÖK Kanun Tasarısı’nı Gediz Üniversitesi’nde anlattı. En çok merak edilen konu olan rektörlerin nasıl belirleneceğine dair, “Rektörlük seçimlerinin demokrasiyle alâkası yok. Burada çıkar çakışması ya da çatışması var. Gelişmiş ülkelerdeki gibi atama sistemine geçilmeli, halkın temsilcileri söz sahibi olmalı.” dedi.

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı Başkan Yardımcısı da olan Yrd. Doç. Dr. Gür, YÖK’ün yüksek öğretimi yeniden şekillendirecek olan bu kanun tasarısını topluma da anlatarak bir anlamda ezber bozduğuna ve genellikle olumlu tepkiler aldığına dikkat çekti. Gediz Üniversitesi Gri Düşünce Topluluğu’nun misafiri olan Bekir Gür, akademisyenler arasında yapılan rektörlük seçiminin demokrasiyle ilgisi olmadığını, çıkar çakışmasına ya da çatışmasına dayandığını, birlik ve beraberliği bozduğunu ifade etti. YÖK Başkan Danışmanı Gür, şunları söyledi: “Gelişmiş ülkelerde seçim yapanlar giderek azalıyor, ABD’de de genel kanaat bu yönde. Bizde ise akademik özerlik gerekçesiyle atamaya karşı çıkılıyor. Oysa akademik özerklikten, akademik özgürlüğü korumak anlaşılmalı. Aksine bizde, özerklik adı altında bugüne kadar hep özgürlükler kısıtlandı. Şu anki tasarıda, dekanların ve bölüm başkanlarının seçimle gelmesi öngörülüyor. Bu da akademik özerklik saplantısından kaynaklanıyor. Bana göre yanlış, değişmeli. ‘Atama sistemi uygulanırsa üniversiteler siyasallaşır.’ deniyor. Zaten siyasallaştılar. Yapılması gereken, yönetimde halkın temsilcilerine sözü bırakmak ve üniversitelerle toplumu bütünleştirmek. Bu arada geçmişteki acı tecrübeler de unutulmamalı. Ülkemiz, altı ay süren rektörlük seçimleri gördü, daha birçok sıkıntı yaşandı, yaşanıyor da.”

Üniversite yöneticilerinin ve üst kurum olan YÖK’te görev alacak üyelerin atamayla gelmesi gerektiğini savunan Yrd. Doç. Dr. Gür, izlenecek yolu şöyle açıkladı: “Cumhurbaşkanı artık halk tarafından seçilecek. Meşruiyetini halktan alan bir cumhurbaşkanı karşımızda olacak. Cumhurbaşkanı ile Meclis arasında denge kurularak yeni bir atama sistemi oluşturulmalı. Toplum taleplerini karşılamak, üniversitelerimizi ileriye taşımak için böyle bir yapı ve uygulama ortaya koymalı, halkın yönetime katılmasını mutlaka sağlanmalı. ABD, İngiltere, Hollanda, Norveç, İsveç gibi ülkeler rektörlerini atıyor. Biz de seçilmişler aracılığıyla üniversite yöneticilerimizi belirlemeliyiz.”

Bekir S. Gür, yabancı üniversitelere eğitim fırsatı sunulmasına da karşı çıkarak, toplumda bu yönde talep olmadığını belirtti. Yabancılar yerine vakıf üniversitelerine destek verilmesi isteyen Gür, “Fabrika kurulurken teşvikte bulunuluyor, eğitimde ise bunu göremiyoruz. Kamu kaynaklarını hiç kullanmadan ya da sınırlı miktarda kullanarak kamu hizmeti sunan, eğitime dinamizm kazandıran vakıf üniversiteleri mutlaka desteklenmeli. Tasarıya son şekli verilirken bu husus gözönünde bulundurulmalı.” şeklinde konuştu.

Yrd. Doç. Dr. Gür, üniversite harçlarının kaldırılmasında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın cesurca davrandığını söyledi: “Vakıf üniversitelerinin devlet üniversitelerine karşı rekabet etmesi zorlaştı. Ayrıca harç almamak, sürdürülmesi zor bir uygulama. Birçok ülkede bunun tam tersi yapılıyor. Bu nedenle Sayın Başbakan çok cesur bir karar aldı.”