YÖK Başkanı’ndan açıklama geldi

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar'dan açıklama geldi.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, meslek yüksekokulları üzerinde yapılan çalışmayı duyurdu.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, meslek yüksekokullarında çok sayıda program yerine bir program üzerinde uzmanlaşmış meslek yüksekokullarının önemli işler göreceğini belirtti. Özvar, “Üniversite-sanayi iş birliğinde bilhassa ekonominin ihtiyaç duyduğu ara eleman ihtiyacının karşılanmasında fevkalade roller oynayacağını düşünüyoruz. Bu sebeple uzmanlaşmış meslek yüksekokullarının açılması gündeme gelecektir” dedi.

YÖK tarafından genç istihdam oranının artırılması ve yeni dönemde yükseköğretimde mesleki eğitimin yol haritasının belirlenmesi amacıyla ‘Yükseköğretimde Mesleki Eğitim Çalıştayı’ düzenlendi. YÖK Konferans Salonu’ndaki çalıştayda konuşan YÖK Başkanı Özvar, bireylerin eğitim hayatları boyunca kazandıkları bilgi, beceri ve yetkinlikleri ile ortaya koyduğu üretkenliği ifade eden beşeri sermayenin, bugün ülkelerin inovasyon ve ekonomik büyüme süreçlerinde önemli konuma sahip olduğunu belirtti. Salgın ile birlikte dünya ekonomisinde yaşanan hızlı dijital dönüşümden olumsuz yönde etkilenmemek için ülkelerin dijital becerilere sahip nitelikli insan gücüne sahip olması gerektiğini vurgulayan Özvar, şunları söyledi:

“Dolayısıyla Covid-19 salgını endüstri ve iş dünyasının beceri ihtiyaçlarını değiştirmekte ve mevcut işleri de dönüştürmektedir. 2025 yılına kadar dünyada, dijital dönüşüm nedeniyle 85 milyon işin yok olabileceği ve aynı zamanda yeni çalışma hayatına daha uyumlu 97 milyon yeni işin ortaya çıkacağı öngörülmektedir. Son yıllarda çalışma hayatında yaşanan dönüşümler neticesinde iş gücü piyasasında ileri düzeydeki yeterliklere sahip insan kaynağı ihtiyacının giderek artacağı ve daha önce bir yükseköğretim programından mezun olan yetişkinlerin de yeterliklerini geliştirmek amacıyla tekrar bir mesleki eğitim programına kaydolma eğilimi göstereceği gerçeği hepimizin hazırlıklı olması gereken bir gerçektir. Bu kapsamda mesleki eğitimde geleceğin mesleklerinin ve yeni mesleki eğitim modellerinin belirlenmesi, esnek meslek profillerinin oluşturulmasına ve bu yönde öğrencilere gerekli becerilerin kazandırılmasına yönelik stratejik çalışmalar ivedilikle hayata geçirilmek zorundadır.”