‘YÖK ülke sorunu olmaya devam ediyor’

Memur-Sen Bursa İl Başkanı Hasan Ünal, sahip olduğu oligarşik zihniyetini değiştirmemekte direnen YÖK'ün ülke için sorun olmaya devam ettiğini söyledi.

Sendika binasında düzenlediği basın toplantısında konuşan Ünal; “Milyonlarca gencin kaderini tayin eden Eğitim-öğretim faaliyeti hükümetle YÖK arasında süregelen bir savaşa dönüşmüştür. Her geçen gün hükümete rağmen MEB aleyhine, YÖK saltanatının egemenlik sahası daha da genişlemiş gözükmektedir. Hükümetin uzun süredir izlediği ‘gerilim çıkartan taraf biz olmayacağız’ politikaları iflas etmiş, başörtüsü, ÖSS dini eğitim gibi geçmişin kanayan yaraları bugün kangrene dönüşmüştür. Hemen hepsinin altında YÖK’ün imzası vardır. Artık Eğitim politikalarını tek başına belirlemeye kalkışan YÖK MEB’nı etkisiz ve yetkisiz duruma düşürmüş sayın bakanın görev alanını işgal etmiştir. Tüm zamanların en post modern darbesini gerçekleştiren YÖK olmuştur” dedi.

YÖK’ün orta öğretim öğrencilerinin alan ve diplomalarına müdahale eden, diplomalarını geçersiz sayan, ÖSS başvurularını kabul etmeyen tavrıyla yetkilerini aşarak yasama ve yürütmeyi tanımayan bir konuma geldiğini anlatan Ünal, durumun bilimsel özerklikle izah edilemeyeceğini kaydetti. YÖK’ün tamamı yürütme organının sorumluluk alanına giren konularda yetkisi olmadığı halde verilmiş hakları gasp eden icraatlarda bulunduğunu savunan Ünal şöyle konuştu; “Bu durum göstermektedir ki gerilim çıkmasın diye sürdürülen iktidar politikaları uzlaşma zemini sağlamak yerine darbeci çevreleri cesaretlendirmekten öte bir işe yaramamaktadır. Hükümet ya iktidar gücünü kullanmalı ya da halka rücu etmelidir. milli iradenin daha fazla yıpranmasına izin verilmemelidir. Elbet yılların birikimi olan sorunları çözmek kolay olmayacaktır. Görünen, görünmeyen bir çok zorlukları olacaktır. Ancak kendilerini oraya gönderen irade; iktidar olmakla muktedir olmak arasındaki iradi gücün gösterilmesini istemektedir. Yasa tanımayan YÖK’ün yasal boşlukları kullanmasına engel olmak siyasi iktidarın görevidir. Kanunun kendilerine vermediği yetkileri kullananlara; sivil otoritenin üstünlüğünü tanıtmakta sivil otoritenin görevidir. Yasalarımıza göre halk tarafından yetkilendirilen siyasi iktidarların yetkilerini kullanmasına engel olmak veya iktidar yetkilerinin bir kısmını ya da tamamını kullanmaya teşebbüs etmek kim olursa olsun suçtur”.