Yoksulluk mücadelesi uluslararası kongreye örnek

Bursa'nın yoksullukla mücadelesi uluslararası kongrede örnek oldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Yerel Yönetim Modeli ile Yoksullukla Mücadelede gerçekleştirdiği projeler, Güney Afrika’da düzenlenen Uluslararası Yerel Çevre Girişimleri Konseyi’nin (ICLEI) Dünya Kongresi’ne katılan belediye temsilcileri tarafından büyük ilgi gördü.
Büyükşehir Belediyesi Yerel Gündem 21 Genel Sekreteri Tahsin Bulut, ICLEI Dünya Kongresi’nde yaptığı sunumda, ilk olarak Bursa’da desantralize (merkezi olmayan) yönetim modelinin hayata geçirilmesi konusunda yaptıkları çalışmaları anlattı. Bulut, ayrıca Yerel Gündem 21’deki 22 çalışma grubu ile Kent Gönüllüleri Evleri’nin örnek projelerinin yanı sıra Yoksullukla Mücadele Programı kapsamında gerçekleştirdikleri erzak, gıda, giysi ve eşya yardımları, gıda bankası, yoksulluk haritası ile meslek edindirme kursları hakkında da bilgi verdi. Sunum sonrasında birçok belediye yöneticisinin hayata geçirdikleri projeler hakkında ayrıntılı bilgi istediğini ifade eden Bulut, yaptıkları çalışmaların dünya çapında ilgi görmesinin kendilerini sevindirdiğini söyledi.

ICLEI’nin başta yoksullukla mücadele ve çevre konusunda sürdürülebilirliği sağlamak için yerel stratejilerin ve deneyimlerin paylaşımını dünya ölçeğinde gerçekleştirilmesini hedeflediğini anlatan Bulut, Güney Afrika’da 45 oturum halinde gerçekleşen Dünya Kongresi’nde üye yerel yönetimlerin küresel sorunlar için önerdikleri yerel çözümlerin uygulanmasına yönelik deklarasyonda sunduklarını bildirdi. Bulut, sürdürülebilir toplumlar ve şehirler, küresel ortak değerlerin korunmasını amaçlayan kampanyalar, eko-verimlilik, enerji-iklim, su-kanalizasyon, kentsel ulaşım, biyo çeşitlilik ile yoksullukla mücadele konularının ele alındığı ICLEI’nin Dünya Kongresi’nde konseye üye 800 belediye temsilcisinin katıldığını belirtti. Bulut, Dünya Kongresi’nde ICLEI’nin 2007 – 2012 Strateji Planı’nın da hazırlandığını sözlerine ekledi.