YÖK’ün yalan haberleri de bitmiyor yalanlamaları da!

YÖK, Cumhurbaşkanı'na sunulan rektör atamalarında kesinlikle bir not gönderilmediğini savundu.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), ”bugüne kadar Cumhurbaşkanı’nın onayına sunulan rektör atamalarında, Yükseköğretim Genel Kurulunda yapılan gizli oylamanın sonucu ve adayların kısa akademik öz geçmişleri dışında kesinlikle bir bilgi, belge ya da not gönderilmediğini” bildirdi.

YÖK’ten yapılan yazılı açıklamada, bugünkü bazı gazetelerde, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e atfen, ”Bir rektör ataması yaptım, YÖK’ten sadece 3 ismin bulunduğu bir dosya geldi. Yanında da bir ihbar notu vardı. İsimlerden biri için ‘Eşi kara çarşaflıdır’ deniyordu. Ama adam evlenmemiş’ şeklinde açıklamaların yer aldığı belirtildi. Açıklamada, şöyle denildi: ”Yükseköğretim Kurulu, bugüne kadar Cumhurbaşkanı’nın onayına sunduğu rektör atamalarında, Yükseköğretim Genel Kurulunda yapılan gizli oylamanın sonucu ve adayların kısa akademik öz geçmişleri dışında kesinlikle herhangi bir bilgi, belge ya da not göndermemiştir. Yükseköğretim Kurulunun, Cumhurbaşkanı’na onay için gönderdiği rektör atama dosyalarında, Kurulda en fazla oy alan 3 adayın, üniversitelerinde yapılan seçimlerde aldıkları oy ve YÖK Genel Kurulunda aldıkları oy sayısını gösterir bir tablo yer almaktadır. Dosyada ayrıca 3 aday için yapılan oylamanın tutanakları ve adayların akademik öz geçmişleri ve varsa daha önce yaptıkları idari görevleri gösterir bir çizelge de yer almaktadır.

Sayın Cumhurbaşkanı Gül’ün sözünü ettiği bilgi notunun Yükseköğretim Kurulunca gönderilmesi söz konusu değildir. Yükseköğretim Kurulu, ne daha önceki rektör atamalarında ne de son rektör atamasında yukarda sözü edilen oylama sonucu ve kısa akademik öz geçmişi gösterir tablo dışında herhangi bir bilgi göndermiştir.

Ayrıca, Sayın Cumhurbaşkanı Gül’ün YÖK Başkanı Erdoğan Teziç’i daveti üzerine, 25 Eylül 2007 tarihinde Çankaya Köşkü’nde gerçekleşen görüşmede, Sayın Cumhurbaşkanı, ‘Rektörün eşinin türbanlı olduğuna’ dair bir bilgi notunun iletildiğini anlatmıştır. Görüşmede Sayın Cumhurbaşkanı ‘Rektör adayının eşinin başının bağlı olduğuna dair bir bilgi ulaştığına’ değindiğinde, YÖK Başkanı Teziç, Sayın Cumhurbaşkanı’na, YÖK Genel Kurulunda yapılan rektör seçimleri hakkında kısa bir bilgi vermiş ve sadece adaylar hakkında herhangi bir yargı kararı bulunup bulunmadığının değerlendirildiğini, bunun dışında başka hiçbir hususunun dikkate alınmadığı bilgisini vermiştir.”