Yöneticilere mal bildirimi geliyor

Başbakan Erdoğan, eksiksiz ve tam bir demokrasi yolunda olduklarını bildirerek,''Ne var
ki zihinsel engellerin aşılması, bazen kurumsal engellerin aşılmasından daha zor olabiliyor''dedi

Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısında yaptığı konuşmada, bugün toplumsal hayatın, barış ve demokrasi anlayışının, özellikle halka yansıması bakamından çok önem verdiği bazı olumlu gelişmeleri paylaşmak istediğini bildirerek, şunları söyledi:”Önce bu iyi gelişmelerin arkasında yer alan bir hususu, özellikle dikkatlerinize getirmekte yarar görüyorum. Hızla değişen gündem içinde bazı temel meselelerimiz ne yazık ki çabuk unutuluyor. Biz eksiksiz ve tam bir demokrasi yolundayız. İmtiyaz değil, adalet isteyen halkımız da bizden bunu bekliyor. Türkiye’nin kalkınması ve refahı, gelişmesi…Bütün bunların önünde kurumsal engellerin yanı sıra zihni engeller de bulunduğunu da biliyoruz. Bu engelleri aslında kısmen aştık ama geride kalanları da hızla aşmak zorundayız. Ne var ki zihinsel engellerin aşılması, bazen kurumsal engellerin aşılmasından daha zor olabiliyor. Yönetimde şeffaflık ilkesinin
sağlanması, halkın bilgiye ulaşma kanallarının aşılması, bize göre Türkiye’nin en önemli meselelerinden biridir.”

”HİKMET-İ HÜKÜMET…”
Bu alanda büyük mesafeler aldıklarını herkesin kabul ettiğini ifade eden Erdoğan, yoksulluk, yolsuzluk ve yasaklarla mücadelede, yönetimin şeffaflığı ve saydamlığının çok önemli olduğuna işaret etti.
Ne yasakların ne yolsuzlukların ve ne de yoksulluğun gerekçesinin,
mazeretinin ”hikmet-i hükümet” olamayacağını kaydeden Erdoğan, ”Biz, hikmet-i hükümet mantığının arkasına saklanan bir hükümet hiç olmadık, bundan sonra da olmayacağız. Böyle bir niyetimiz yok” diye konuştu. Hukuk devletinin ”sırlar dünyasında” değil, şeffaf bir zeminde olacağını ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:”Bugün hala ülke olarak bedellerini ödediğimiz, geçmişteki bazı yolsuzluklar, bazı yasaklar, ‘devlet sırrı’ tanımının ardına saklanarak yapılmıştır. O uygulamaların, o yaklaşımın tabii sonu olarak, insanımızın ekmeği küçülmüş, kendisi de yoksul hale gelmiştir. Ülkemizin acil meseleleri yüzünden üzerinde yeterince duramadığımız bu mesele, bize göre çok ama çok önemlidir.

Bize göre, ‘sırlar dünyası’, açık ve şeffaf bir yönetimin, demokratik bir hukuk devletinin bir düzeni olamazdı. Biz bu yanlış gidişatı değiştirdik. Halkın bilgi edinme kanallarını açtık. Demokrasinin, kalkınmanın, gelişmenin ancak şeffaflaşmayla mümkün hale geldiğini icraatımızla ortaya koyduk. Siyasetin şeffaflaşması, bürokrasinin şeffaflaşması için gerekli olan bir çok yasal düzenleme yaptık. Şeffaf devlet yönetiminin hayata geçirilmesinin ilk adımlarından biri olarak Bilgi Edinme Hakkı Yasasını geldiğimizde yürürlüğe koydum.”

Kamu Görevlileri Etik Kurulu ile ilgili kanunun da bu çerçevede yürürlüğe girdiğini anlatan Erdoğan, bu alanda atılması gereken başka adımları da her zaman gündemlerinde tuttuklarını bildirdi.

SİYASETİN FİNANSMANI

Başbakan Erdoğan, bazı AK Parti milletvekillerinin, siyasetin finansmanında daha çok şeffaflık sağlanması ve mal bildirimiyle ilgili şeffaflık çerçevesinin genişletilmesiyle ilgili bir yasa teklifi hazırlığı yaptıklarını söyledi. Erdoğan, TBMM içinde bir ”Siyasi Etik Komisyonu” kurulmasını da öngören bu teklifi, Türk demokrasisinin geleceği için önemsediklerini belirten Erdoğan,
şunları söyledi:”Zira mal bildirimlerinin erişilebilir olması, sadece siyaset erbabı için değil, toplumsal sorumluluk alan herkes için önemlidir. Bu anlamda siyasi partilerin yönetim ve denetim kurulu üyeleri başta olmak üzere, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarımızın merkez ve taşra yönetimleri, gazete, radyo,
televizyon gibi kitle iletişim araçlarının sahipleri ve yöneticileri ile mahkemelerimizce atanan bilirkişiler için de mal bildirimlerinde daha açık düzenleme getirilmesini önemsiyoruz. Bu teklif, olgunlaşma sürecinde yeni katkılarla şekillenecektir.”