Yorgunluk deyip geçmeyin!

Hastane polikliniklerine ve doktor muayenehanelerine müracaat edenlerin büyük çoğunluğunun yorgunluktan yakındığına dikkat çeken uzmanlar uyarıyor!

“Yorgunluk, gerekli önlem alınmazsa sıradan bir sorun olmaktan çıkar, farklı bir belirtiler topluluğuna dönüşür. Yorgunluk deyip geçmeyin, yorgunluk sorununa önem verin. Yorgunluk sorununun altında çoğu kez sıradan ve önemsiz şeyler, sıklıkla da ruhsal problemler yatıyor. Yorgunluktan yakınanların küçük bir kısmında önemli olabilecek sağlık sorunları saptanıyor. Hastaların çoğunda yorgunluğun nedeni ruhsal sorunlar bile değil. Çevresel faktörlere bağlı motivasyonel yorgunluk en önemli bir etken haline geliyor”.
Psikolog Uğur Dalan, insanın kendini tanımasıyla birlikte yorgunluk sorunu ile daha az karşılaşacağını, kendini tanımanın sadece bedeni tanımak anlamına gelmediğini kaydetti. Psikolog Dalan, yorgunluğun herhangi bir bedensel veya ruhsal sorun kadar sosyal uyumsuzluğun da ilk işareti olabildiğini belirterek; “Beden makinenizdeki arızalar, iç dünyanızdaki fırtınalar, sosyal ilişkilerinizdeki olumsuzluklar ve çatışmalar size yorgunluk olarak dönebilir. Araştırmalar yorgunluktan yakınanların sayıca artışının öncelikle ruhsal sorunlar ve sosyal uyumsuzluklar olduğunu ortaya koyuyor. Aşırı yorgunluktan yakınanların çoğunun hayatını bedensel güçle kazananlar değil entelektüel birikimleri ve bilgi güçleri ile kazanan iyi eğitimli kişiler olduğu belirtiliyor. Bunlar zamana karşı yarışan, hız tutkunu ve adrenalin bağımlısı genç ve orta yaş profesyonelleridir. Yorgunluk sorunu ‘Statü Sendromu’na yakalanıp, ayakta durmaya çalışanlar, yükselme tutkusu yüksek ve hırslı profesyoneller arasında yorgunluk virüsü daha hızlı yayılıyor. Kısacası ‘Statü Sendromu’na yakalanıp, daha da yükselme hırsına telaşı yaşayanların, hayata tutunmaya çalışan sıradan insanlardan daha yorgun olduğu gözleniyor” dedi.

Psikolog Uğur Dalan, yorgunluk sorununa kadınların daha çok ve çabuk yakalandığını söyledi. Özellikle genç ve orta yaş kadınları arasında bu soruna daha sık rastlandığını anlatan Dalan, şöyle devam etti; “Nedeni, orta yaşların kadın bedeni ve ruhu için ciddi iniş çıkışlarla dolu olması, en etkili med-cezirlerin bu yaşlarda yaşanmasıdır. Evlilik, gebe kalma, doğurma, çocuk yetiştirme özellikle çalışan anneler için eğer gerekli ek sosyal destekler sağlanmamışsa- beden ve ruha önemli ek yükler getiriyor. Yorgunluğun başlıca sebeplerinden depresyon, panik bozukluk, anksiyete gibi psikolojik, hipotiroidi (tiroid bezi yetersizliği) ve anemi (kansızlık) gibi bedensel sorunlarla da en çok genç ve orta yaşlı kadınlar karşılaşıyor.”