YÖS başvurularında kurallar değişti

Bu yıl son kez yapılacak Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı'na (YÖS), Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup, lise öğreniminin tamamını yabancı bir ülkede tamamlayanlar da katılabilecek.

YÖK Genel Kurulu, gelecek yıldan itibaren yurt dışından öğrenci kabulüne ilişkin esasları da belirledi. Bu çerçevede yurt dışından öğrenci kabul etmek isteyen üniversiteler, YÖK onayı ile bu öğrencileri alabilecek.

Buna göre, lise son sınıfta olan ya da mezun durumda bulunan adaylardan; yabancı uyruklu olanların, Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uyruklu olup lise öğreniminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların başvuruları kabul edilecek.

Ayrıca, doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığından Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının aldığı 5203 sayılı kanunla tanınan hakların kullanılmasına ilişkin belge (mavi kart) sahibi olanlar da bu sınava başvurabilecek.

BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYECEKLER

Adaylardan, T.C uyruklu olanların, KKTC uyruklu olanların, uyruğundan birisi T.C veya KKTC olan çift uyrukluların (lise öğreniminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar hariç), çift uyruklu iken T.C veya KKTC vatandaşlığından çıkanlardan lise öğrenimlerinin tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanlar bu sınava başvuramayacak.

Bunun yanı sıra, T.C uyruklu olup, lise öğrenimini KKTC’de tamamlayanlar ile Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçu nedeniyle çıkarma cezası alan adayların da YÖS’e başvuruları kabul edilmeyecek.

YÖS, 9 Mayıs 2010 tarihinde son kez yapılacak.

BAŞVURU KOŞULLARINA TEPKİ

YÖS’e girecek bazı adaylar, sınava başvuru koşullarının değişmesine YÖK’e gönderdikleri yazıyla tepki gösterdi. Bir kısım aday da YÖK’ü telefonla arayarak şikayetlerini dile getirdi.

Çoğunluğunu çifte vatandaş konumundayken YÖS’e girebilmek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını bırakanların oluşturduğu adaylar, ”çift uyruklu iken T.C veya KKTC vatandaşlığından çıkanlardan lise öğrenimlerinin tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanların başvurularının kabul edilmemesini” eleştirdi.

Adaylar, alınan bu kararın daha önceden duyurulmaması ve başvuru koşullarının değişmesine tepki gösterdi.

YÖS’e, daha önce başvurular alınırken adayların ”yabancı uyruklu olmaları”, ”Türk liselerinin veya Türk liselerine denk bir okulun son sınıfında olmaları ya da böyle bir okuldan mezun durumda bulunmaları” ile ”tercih etmek istedikleri yükseköğretim kurumlarınca belirlenen kayıt koşullarını taşımaları” şartı aranıyordu.