Yrd. Doç. Dr. Arabacı: Şiddeti yapana değil mağdura odaklanılıyor

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı organizasyonuyla 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü kapsamında, "Medyada Kadına Yönelik Şiddet" başlıklı bir konferans düzenlendi.

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı organizasyonuyla 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü kapsamında, “Medyada Kadına Yönelik Şiddet” başlıklı bir konferans düzenlendi. Konferansı veren Yrd. Doç. Dr. Leyla Baysan Arabacı, “Kadına yönelik şiddet ve tecavüz haberlerinde haber dili kullanılırken etik değerler gözardı edilerek, olaydaki şiddet arka plana itilip suçu işleyen erkeğe değil, mağdur kadının özelliklerine odaklanılması şiddeti tetikliyor. Kadına yönelik şiddet olaylarına sıklıkla yer verilmesi, birey ve toplumu olumsuz etkilemektedir. Medyada şiddetin yoğunlukla temsili saldırganlığa karşı hoşgörüyü arttırmakta, şiddetin sorunları çözmede bir araç gibi algılanmasını güçlendirmekte, vahşetin izlenmesi de saldırgan davranışlar üzerinde nedensel yardımcı bir faktör olmaktadır.” dedi.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yasemin Tokem’in moderatörlüğündeki konferansa katılan İKÇÜ Rektörü Prof. Dr. Galip Akhan ise şiddetin çağın en büyük problemlerinden birisi olduğunu söyledi. İnsanlık tarihi boyunca çeşitli örneklerle günümüze kadar aktarıldığını ifade eden Rektör Akhan, “Şu unutulmamalıdır ki bizler, başta birer eğitimci olarak gençlerimize problemlerini şiddete başvurmadan çözmenin yöntemlerini öğretmeliyiz. Gençleri yetiştiren, gelecek nesillere aydınlık birer birey haline getiren, ailelerinin yanısıra biz eğitimcileriz. Bu nedenle eğitimcilerin değişime açık, farkındalığı yüksek, yenilikçi ve duyarlı olması gerekmektedir. Bu anlamda kız çocuklarının eğitimi de büyük önem kazanmaktadır. Kadınlarımıza çağdaş ve eşit şartlara sahip eğitim olanaklarıyla özgür ve eşitlikçi bir bakış açısı kazandırmak, toplumumuzu kalkındırmak ve müreffeh seviyeye taşımak anlamında da büyük önem arz etmektedir. Aile içi şiddet, bireylerin sağlıklı gelişimine engel olan, ileride şiddet yanlısı bireylerin çoğalmasına neden olabilecek en büyük tehlikedir.” şeklinde konuştu.