YSK kararına göre yarın serbest propaganda başlıyor

Yarından itibaren propaganda malzemelerinde Türk bayrağı ve dini ibareler kullanmak da yasak.

Başbakan, bakan ve milletvekilleri yarından itibaren siyasi faaliyetlerinde makam arabasına binemeyecek, protokolle karşılanıp uğurlanamayacak. Yarından itibaren propaganda malzemelerinde Türk bayrağı ve dini ibareler kullanmak da yasak.
Yüksek Seçim Kurulu kararına göre, yarın ‘serbest propaganda’ başlıyor. İktidar partisi dahil, seçime girecek tüm partilere eşit propaganda olanağı sağlamak amacıyla, yarından itibaren bir dizi yasak geliyor.
İlçe seçim kurullarınca gösterilenlerin dışında açık ve kapalı yerlerde toplu olarak propaganda yapılamayacak.
Partiler ve adaylar, kendilerini tanıtıcı nitelikte broşür ve el ilanları dışında herhangi bir hediye ve eşantiyon dağıtamayacak ve dağıttıramayacak. El ilanı mahiyetindeki matbuaları dağıtacak kişilerin seçme yeterliliğine sahip olması gerekecek.
Genel ve katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyelerle bunlara bağlı daire ve müesseseler, iktisadi devlet teşekkülleri ve bunların kurdukları müesseseler ve ortaklıkları ile diğer kamu tüzel kişiliklerinde memur ve hizmetli olarak çalışanlar ilan dağıtamayacak.
Kamuya yararlı dernekler ve bunlarda görev alanlar, siyasi partilere veya adaylara her ne nam ve ad ile olursa olsun bağış ve yardımlarda bulunamayacak.
Propaganda için kullanılan el ilanları ve diğer her türlü matbualar üzerinde, Türk Bayrağı, dini ibareler bulundurulmayacak. Seçim propagandalarında, Türkçe’den başka dil ve yazı kullanılmayacak.

CEP TELEFONUYLA PROPAGANDA YASAK
Bankalar Kanunu’na tabi teşekküller, siyasi bir partinin lehinde veya aleyhinde veya vatandaşın oyuna tesir etmek maksadıyla hiç bir yayında bulunmayacak.
Cep telefonlarıyla belli bir merkezden yönlendirilmek suretiyle seçim propagandası yapılamayacak, yapılması halinde hukuki ve cezai açıdan ilgili imtiyaz şirketleri sorumlu olacak.
Postaya açıktan, ambalajsız olarak verilecek el ilanı, broşür gibi basılmış kağıtlar, belli bir adresi içermesi şartıyla sadece PTT kanalıyla oy verme gününden önceki gün saat 18.00’e kadar dağıtılabilecek.

MAKAM OTOSU KULLANILMAYACAK
Seçim propagandasının başlangıcı olan 12 Temmuz 2007 tarihinden itibaren ayrıca 298 sayılı Kanun’un 62. maddesinde sayılı bütün daire, teşekkül ve müesseselerle Bankalar Kanunu’na tabi teşekküllere ait kaynaklardan yapılan iş ve hizmetler dolayısıyla, açılış ve temel atmaları da kapsayan törenler tertiplenemeyecek, nutuk söylenemeyecek, demeç verilemeyecek ve bunlar hakkında her türlü vasıtayla yayınlarda bulunulamayacak.
Başbakan ve bakanlarla, milletvekilleri, yurt içinde yapacakları seçim propagandasıyla ilgili gezilerini makam otomobilleri ve resmi hizmete tahsis edilen vasıtalarla yapamayacak.
Propaganda amaçlı gezilerde, protokol icabı olan karşılama ve uğurlamalar ile törenler yapılamayacak ve resmi ziyafet verilemeyecek.
Başbakan, bakanlar, milletvekilleri ve adayların seçim propagandasıyla ilgili yapacakları gezilere hiçbir memur katılamayacak.
Seçim propaganda dönemi 21 Temmuz Cumartesi Saat 18.00’de bitecek. Seçim yasakları ise 22 Temmuz 2007 saat 24.00’te sona erecek.

SABAH