YSK seçim yasakları konusunda siyasileri son kez uyardı

Yüksek Seçim Kurulu seçim yasaklarına uyulması konusunda siyasileri son kez uyardı!

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 12 Temmuz’da başlayan propaganda döneminde uyulması zorunlu olan yasaklara uyma konusunda “gerekli dikkat ve özenin gösterilmediğinin anlaşıldığını” bildirerek, “yasaklara uyma hususunu” bir kez daha duyurdu.

YSK’dan yapılan duyuruda, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’un 58. ve devamı maddelerinde belirlenmiş olan propaganda dönemine ilişkin yasakların, Kurul’un 8 Mayıs 2007 tarihli ilke kararı ile kamuoyuna duyurulduğu belirtildi.

Söz konusu ilke kararında belirtiler ve oy verme gününden önceki 10. günden başlayıp oy verme günü saat 18.00’e kadar devam eden propaganda yasaklarına uyma konusunda “gerekli dikkat ve özenin gösterilmediğinin, yazılı ve görsel basında yer alan haberler ve Kurul’a yapılan başvurulardan anlaşıldığı ve bu konuda kamuoyuna yeniden açıklama yapılmasına gerek duyulduğu” vurgulanarak şöyle denildi:

“Buna göre;

1- 298 sayılı Kanun’un 62. maddesinde sayılan kurumlarca, kendilerine ait kaynaklardan yapılan iş ve hizmetler dolayısıyla (açılış ve temel atma dahil) törenler tertiplenmesi, nutuk ve demeç verilmesi ve bunlar hakkında her türlü vasıtayla yayınlarda bulunulması,

2- Başbakan ve bakanlar ile milletvekillerinin yurt içinde yapacakları seçim propagandası ile ilgili gezilerini, makam otomobilleri ve resmi hizmete tahsis edilen vasıtalarla yapmaları, bu maksatla yapacakları gezilerde, protokol gereği olan karşılama ve uğurlamalar ile törenlerin yapılması ve resmi ziyafet verilmesi,

3- Başbakan, bakanlar, milletvekilleri ve adayların seçim propagandası ile ilgili olarak yapacakları gezilere memurların katılması yasaktır.

Seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğünün sağlanması bakımından, bu yasaklara uyulması hususunun bir kez daha ilgililere ve kamuoyuna duyurulması gerekmiştir.”