YSK’nın bir çağrısı var: ‘Tüm seçmenler oy kullanmalı’

Muammer Aydın, seçime her yönüyle hazır olduklarını belirterek, tüm seçmenleri oy vermeye çağırdı.

Yeni Meclis’in, seçim yasalarını çağın gereklerine göre yenilemesi gerektiğini vurgulayan Aydın, “Artık elektronik oylamaya geçilmeli veparmak boyamaya son verilmeli” dedi.

Aydın, yaptığı açıklamada, yaklaşık 3 aydır süren seçimtakviminin, yarın oy verme işlemiyle sonuçlanacağını anımsattı.

Seçim hazırlıklarının tamamlandığını, il ve ilçe seçim kurullarından herhangi bir eksikliğin iletilmediğini anlatan Aydın, “Seçime heryönüyle hazırız. Oy verme işlemleri güven içinde yapılacaktır” dedi.

Seçime katılımın yüksek olmasını temenni ettiğini dile getiren Aydın,”Tüm seçmenleri oy vermeye çağırıyorum. Bu bir vatandaşlık görevidir.

Seçmenler, ülkeyi ve dolayısıyla kendisini yönetecek kişiyi seçecek. Herkes bir anlamda, oylarıyla yönetimde söz sahibi olmalı” diye konuştu.

TUTUKLU VE HÜKÜMLÜLERİN OY KULLANMASI

Seçim takvimine göre tutuklu ve hükümlü seçmen listelerinin decezaevlerinde 17 Temmuzda askıdan indirildiğini belirten Aydın,güncellemelerin tamamlandığını söyledi. Aydın, seçim yasalarına göre tümtutukluların ve taksirli suçlardan ceza alan hükümlülerin cezaevlerindeoy kullanacaklarını bildirdi.

Aydın, kayıtlı 42 milyon 533 bin 41 seçmen sayısının içinde tutuklu vehükümlü seçmenlerin bulunmadığını, dolayısıyla bu sayının artacağınaişaret etti. Tutuklu ve hükümlülerin cezaevlerinde kurulacak sandıklardaoy kullanacağını anlatan Aydın, bu hazırlıkların da başsavcılıklartarafından tamamlandığını söyledi.

Yasal mevzuatın oy vermeyenlere para cezası öngördüğünü anımsatan Aydın,ancak cezanın çok düşük olması nedeniyle uygulanırlığının bulunmadığınısöyledi.

Bilgisayar Destekli Merkezi Seçmen Kütüğü (SEÇSİS) sistemi sayesinde oyverme işleminden sonra sonuçların süratle alınacağını belirten Aydın,ücra köylerin sonuçlarının, ilçe seçim kurullarına ulaşmasıylabilgisayar sisteminden anında il seçim kurullarına geçileceğini ifadeetti.

“SEÇİM YASALARI DEĞİŞMELİ”

Seçime hazırlık döneminde seçim yasalarındaki bazı düzenlemelerin gününihtiyaçlarına cevap vermediğini gördüklerini anlatan Aydın, bunlarınbaşında radyo ve televizyon yayınları denetlenirken, yazılı basınındenetlenememesinin geldiğini söyledi. Aydın, yazılı basında reklamyayınlanmasına ilişkin yasal düzenleme bulunmadığını belirtti.

Bu seçimle birlikte seçmen kütüklerinin TC Kimlik Numarası’na göreoluşturulduğunu anımsatan Aydın, bu konunun da yasalarda yer almasıgerektiğini ifade etti.

Muammer Aydın, “Yeni Meclis, seçim yasalarını çağın gereklerine göreyenilemeli. Yasalar, sistemin çağın gerekleri ve teknolojiye uygunolarak işlemesini sağlayacak biçimde düzenlenmeli. Bence bunlarınbaşında elektronik oylamaya geçilmesi ve parmak boyama uygulamasına sonverilmesi geliyor. Parmak boyamak istemiyoruz ama yasanın amir hükmüolduğu için uygulamak zorundayız” diye konuştu.