Yüksek Yargı’dan AK Parti’ye destek!

Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, önemli mesajlar verdi. Kılıç, "Yargıyı ideolojik vesayet altında tutmak isteyenler, tarafsızlık ve bağımsızlıktan rahatsız olanlardır" dedi.

Acil bir yargı reformuna ihtiyaç duyulduğunu belirten Kılıç, “Yüksek yargı şeffaflaşmalı, halka açılmalı” önerisinde de bulundu.

Yüksek Mahkeme’nin 48. kuruluş yıldönümünde konnuşan Haşim Kılıç, özetle şöyle dedi:

– Yargıyı ideolojik vesayet altında tutmak isteyenler, tarafsızlık ve bağımsızlıktan rahatsız olanlardır.

– Yargı, gelecek kuşaklara kapanmamış hesap bırakmamalıdır.

– Hukukun gücünün azaldığı yerde güçlünün hukuku geçerli olur.

– Hukuk dünyası yargılanan kişilerin itibarı ve makamı ile ilgilenmez, ama uygulama bunu teyit etmiyor. Cezaevlerinde yatanların yarısından fazlası tutukludur.

– Halk hangi yargı organında kaç kişi var, bununla ilgilenmiyor. Yargıtay’ın yoğun bir iş yükü bulunmaktadır.

– Yüksek yargı organlarına başvurunun yüksek olmasının sebebi, ara kademelerin işlemiyor olmasıdır. Acil bir yargı reformu gereklidir. AB İlerleme Raporu’nda da bu işaret edilmiştir.

– Yüksek yargıda seçim telaşının olmadığı günler sayılıdır diyebililirz. Bu zaman kaybına ve gruplaşmaya neden oluyor.

– Yüksek yargıdaki seçim sisteminin objektif kriterlere göre yeniden düzenlenmesi gerekir. Kurullardaki görüşmeler gizli tutulmamalıdır. Toplumun yargıyı nasıl algıladığını yargı mensupları merak etmelidir. Yüksek yargıda görüşmeler kayda alınmalı, kamuoyuna açıklanmalıdır. Şeffaflık dönemi başlamalıdır.

– Hakim ve savcıların örgütlenme hakkı yadırganamaz. Örgütlenme özgürlüğünün bağımsızlık ve tarafsızlığı olumsuz etkilememesi gerekir.

– Yargıda yapılacak değişikliklerin tepkisel düşüncelere dayanmaması en büyük dileğimizdir. Anayasa değişikliği tepkisel düzenlemeler içermemeli, yeni bir bağımsızlık tartışması başlatmamalıdır.

– Anayasaların içeriği kadar yasalaşması da çoğulcu bir süreci yansıtmalıdır.

– Yaratılan siyasi gerilim birilierini taraf olmaya yöneltiyor.

Anayasa Başkanı Haşim Kılıç, sözlerini “Onurlu insan, güçlü Türkiye” ifadesi ile bitirdi.