Yurtdışındaki öğrencilerin borçları affedilecek

Hükümet, yurtdışında eğitim gören doktora ve master öğrencilerinin mağduriyetini gidermeye hazırlanıyor.

YÖK’ün burslara yüksek faiz uygulaması sebebiyle bir anda 100 bin YTL’yi aşan faturalarla karşılaşan öğrencilere kolaylık sağlanacak. Borçların bir kısmı silinecek, geriye kalan miktar da 10 yılda ödenecek. Öğrenciler, isterlerse öğretmen olarak çalışıp borçlarını ödeyebilecek. AK Parti konuyla ilgili hazırladığı yasa teklifini dün Meclis’e sundu. Perşembe günü Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülecek düzenlemenin gelecek hafta Genel Kurul gündemine gelmesi bekleniyor. Tasarı, mağdur olan bütün öğrencileri kapsıyor.

Yurtdışındaki eğitiminin herhangi bir aşamasında öğrencilikle ilişiği kesilenler, mecburi hizmet görevine başlayamayanlar, görevden ayrılanlar ve devlet memurluğundan çıkarılanlar düzenlemeden yararlanacak. AK Parti, mağdur öğrencilere yönelik kanun teklifine gerekçe olarak 2001 yılı ve öncesinde yaşanan ekonomik krizleri gösterdi. Ülkenin mali yapısında yaşanan sorunlar sebebiyle sosyal hayatın derinden etkilediği belirtilen gerekçede, şöyle denildi: “Toplumun geneli üzerinde derin izler bırakan bu krizlerin etkisini hafifletmek sosyal devlet olmanın gereğidir. Devlet olarak, ilim ve bilim araştırmacılarının üzerinde büyük bir kambur oluşturan bu borçların yapılandırılması zaruret teşkil etmektedir.” Doktora ve master öğrencilerinin mağduriyetini giderecek düzenlemeye Anavatan Partisi destek veriyor. CHP ise ‘ideolojik’ gerekçelerle teklife karşı çıkıyor. Öğretim üyesi ihtiyacının giderilmesi için yurtdışına öğrenci gönderilmesi amacıyla 1992 yılında bir program hazırlanmıştı. Bini aşkın öğrenci hem yeni üniversitelerde asistan kadrosuna alındı hem de yurtdışında görevlendirildi. 1996 yılında YÖK’ün başına gelen Prof. Dr. Kemal Gürüz bir yıl sonra, yurtdışındaki kimi öğrencilerin Türkiye aleyhinde faaliyetlerde bulundukları ve kendilerine tanınan sürede eğitimlerini tamamlayamadıkları gerekçesiyle uygulamaya son verdi ve öğrenciler geri çağırıldı. Bir kısmı Türkiye’ye dönerken, bir kısmı yurtdışında kaldı. YÖK, geri çağırdığı bu öğrencilerin burslarını keserken faizleriyle birlikte yüklü bir fatura çıkardı. Bazı öğrencilerin yüz elli bin YTL’yi bulan borçları bulunuyor. AK Parti’nin hazırladığı teklifte, borçlar yeniden yapılandırılıyor. Üç ay içerisinde başvurulması durumunda geriye dönük borçların bir bölümü silinecek. 1996’da yürürlüğe giren dövizle borçlanmadan dolayı TL üzerinden yüzde 50 yapılan fazla ödeme kaldırılıyor ve yeniden borç miktarı çıkarılıyor. Kalan borçlar ise 10 yıla kadar taksitlendirilecek. Borçlarını mecburi hizmet olarak ödemek isteyenler de öğretmen olarak görev yapabilecek. Atamalar üç ay içerisinde yapılacak. Kanun yürürlüğe girdikten sonra vefat edenlerin borçları silinecek. Borçlunun mirasçıları da muaf tutulacak. Meclis Başkanlığı’na sunulan teklifte yapılan bir değişiklik de yurt-içinde doktora ve master yaparken bir başka üniversiteye gönderilen ve kadroları iptal edilen öğrencileri kapsıyor.