Zobu: Eğitim özgürlüğüne engel konulamaz

Amasya Yeşilırmak Sanayici ve İşadamları Derneği (YESİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Zobu, "Her alanda özgürlük taleplerinin yükseldiği çağımızda eğitim özgürlüğüne engel konulamayacağı gibi özel ders almanın yaygınlaştığı tüm dünyada dershane ve bunun gibi eğitim öğretim kurumlarına talebin arttığı gerçeği unutulmamalıdır.

Amasya Yeşilırmak Sanayici ve İşadamları Derneği (YESİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Zobu, “Her alanda özgürlük taleplerinin yükseldiği çağımızda eğitim özgürlüğüne engel konulamayacağı gibi özel ders almanın yaygınlaştığı tüm dünyada dershane ve bunun gibi eğitim öğretim kurumlarına talebin arttığı gerçeği unutulmamalıdır. Daha da önemlisi Türkiye’de özel dershanelerin varlığı, eğitimde fırsat eşitliği için tehdit değil aksine eşitlik garantisidir.” dedi.
YESİAD’ın yönetim kurulu başkanlığına yeni seçilen ve tanıtım toplantısında konuşan Hüseyin Zobu, “Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlandığı öne sürülen dershanelerin kapatılmasını içeren kanun taslağı, ülkede meydana gelen hadiselerden en çok etkilenen biz iş adamlarını ziyadesiyle üzmüştür.
Taslak metne göre dershane, etüt ve okuma salonları kapatılacak, eğitim ve öğretime takviye niteliğinde ki hiçbir organizasyona izin verilmeyecek ve bunları açanlar hakkında ciddi maddi yaptırımların kanunlaştırılacaktır.
Dershaneler yıllardır tartışılan bir ülke gerçeğidir Ancak dershaneler bir neden değil, eğitim sisteminde ki sorunların çözümüne katkı sağlamak amaçlı sonuçlardır. Diğer yandan daha iyi okullarda okumak isteyen bireyler için eğitime takviye niteliğiyle de tamamlayıcı bir fonksiyon olarak karşımıza çıkmaktadır.” diye konuştu.
Dershanelerin dar gelir grubunda olup çocuğunun daha iyi yaşam koşullarına sahip olmasını isteyen ailelerin çocuklarını gönderdiğini kaydeden Zobu, “Bu bakımdan dershanelerin yokluğunda varlıklı ailelerin çocukları özel ders alabilirken dar gelirli ailelerin çocukları ise bu olanaktan yoksun kalacaktır.
Her alanda özgürlük taleplerinin yükseldiği çağımızda eğitim özgürlüğüne engel konulamayacağı gibi özel ders almanın yaygınlaştığı, tüm dünyada dershane ve bunun gibi eğitim öğretim kurumlarına talebin arttığı gerçeği unutulmamalıdır. Daha da önemlisi Türkiye’de özel dershanelerin varlığı, eğitimde fırsat eşitliği için tehdit değil aksine eşitlik garantisidir.
Dershaneler ülkemizin her tarafında toplumun gelişmesi adına ciddi faydaları bulunmaktadır Buna en güzel örnek Güneydoğu Anadolu bölgemizde dağa çıkışlara bir engel olarak ifade edilmesi gösterilebilir, bu anlamda hayatidir.
Her alanda birbiri ardına gelişme hamleleri atılırken, eğitim hususunda bizi geriye götürecek bu hamleyi anlamak mümkün değildir. Bizler bu hatadan acilen dönülmesini ve aklıselimin tekrar galip gelmesini beklemekteyiz. Kısacası dershane ve bu tür kurumlar bir ihtiyaçtır ve ihtiyaçlar yasaklanamaz.” ifadelerini kullandı.