Muayene ücretlerine yüzde 50 zam!

Sağlık Hizmetleri Fiyatları Komisyonu, muayene ücretlerini duyurdu.

Sağlık Hizmetleri Fiyatları Komisyonu, muayene ücretlerinin yüzde 50 zamlandığını duyurdu.

Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu kararıyla çok sayıda uzmanlık dallarının muayene ücretlerine yüzde 50 zam yapıldı.

Bugün yayımlanan Resmi Gazete’nin mükerrerinde, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği oluşturulan Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu’nun bazı kararlar aldığı belirtildi.

Alınan karara göre aralarında acil tıp, beyin ve sinir cerrahisi, çocuk sağlığı ve hastalıklarının da olduğu çok sayıda uzmanlık dallarının muayene ücretlerinde yüzde 50 zam yapıldı.

Zam yapılan uzmanlık dalları, ‘ Ayaktan Başvurularda Ödeme Listesi ’nde belirtildi.